Týždeň v zbore

Týždeň v cirkevnom zbore

Pondelok:

17:00 – stretnutie abstinentov

Utorok:

18:30 – príležitostne zasadnutia zbor. presbyterstva

Streda:

10:00-17:00-pastorálne návštevy farárov

16:00 – služby Božie v nemocnici na Antolskej ulici

17:00-Biblická hodina/pôstna/adventná večiereň a MODLITBY

Štvrtok:

15:00 – stretnutie seniorov (1. štvrtok v mesiaci)

15:30 – vyučovanie konfirmandov

 Piatok:

15:00 – vyučovanie konfirmandov

17:00 – nácvik detského spevokolu

Sobota:

10:00 Detská besiedka

15:00 – služby Božie v Dome tretieho veku (nepárny týždeň)

Nedeľa:

09:30 – hlavné služby Božie v Petržalke

11:00 – služby Božie v Rusovciach

18:00 – večerné služby Božie v Petržalke (zimný čas 17:00)

18:00 – nácvik spevokolu Laudate Plus

Prisluhovanie sviatosti Večere Pánovej v domácnostiach alebo v nemocnici sa deje podľa potreby/nahlásenia

Výučby evanjelického náboženstva sa uskutočňuje na školách podľa rozvrhu

Služby na farskom úrade je zabezpečená zborovými farármi a kaplánkou

Zborová predajňa literatúry je prístupná v nedeľu po skončení hlavných služieb Božích

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.