Hospodársky výbor

Podľa posledného rozhodnutia zborového presbyterstva sa stretáva raz mesačne na vyhodnotenie zborového hospodárenia. Pripravuje podklady a materiály hospodárskeho charakteru na rokovanie  presbyterstva. HV má 9 členov. Predseda HV,1. zborový farár, 2. zborový farár, dozorca, poddozorca, kurátor, právnik, revízor, správca.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.