Zborové presbyterstvo

Život cirkevného zboru počas roka riadi zborové presbyterstvo. Tohoto roku bolo obnovené voľbami. Ďakujeme všetkým, ktorí túto službu ukončili a nepokračujú a blahoželáme novozvoleným členom.

V tomto roku sa na zasadnutiach stretlo celkom osemkrát. Dvakrát ešte v starom zložení a od volieb, ktoré boli 12.02.2012 a potom šesťkrát v novom zložení. Jedno zasadnutie bolo tzv.”výjazdové”, keď sme celý deň strávili spoločne v Modre-Harmónii.

Zasadalo: 13.01.2012, 30.01.2012, 12.03.2012, 20.-21.04.2012, 28.05.2012, 12.09.2012, 25.09.2012 a 14.11.2012.

Najvážnejšou otázkou roka bolo riešenie nového zborového farára po odchode manželov Kmošenových. Pozvalo na ich miesto sestru farárku Evu Kolesárovú, ktorá bola dňa 11.novembra 2012 aj zvolená za 2.zborovú farárku. Voľba nadobudne právoplatnosť 27.novembra 2012.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.