Pozemok v Rusovciach na predaj

Ponúkame na predaj pozemok v katastri obce Rusovce na pokojnej ulici Longobardská, súpisné číslo: 1287/718, s rozlohou 975 m2, formou verejnej súťaže. Minimálna požadovaná cena je 370.000,- EUR t.j. 379,49 EUR/m2.

Ak máte záujem o tento pozemok, ponúknite cenu v samostatne zalepenej obálke s názvom: “NEOTVÁRAŤ! CENOVÁ PONUKA NA POZEMOK K ZASADNUTIU ZB. PRESBYTERSTVA”, ktorú doručte na adresu farského úradu ECAV Petržalka – Strečnianska 15, 851 05 Bratislava-Petržalka do 23.09.2019, 24:00.

Zozbierané obálky s ponukami od záujemcov bude otvárať zborové presbyterstvo na zasadnutí dňa 24.09.2019. So záujemcom s najvyššou ponukou splnomocní zborové presbyterstvo svojho člena na začatie jednaní o predaji predmetného pozemku.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark: permalink.