Kázeň 1.10.2017

Môžete si vypočuť kázeň Slavomíra Slávika z hlavných Služieb Božích v Petržalke

This entry was posted in Kázne. Bookmark: permalink.