Articles Written By: Michal Kaliňák

Domáca pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu

Milí bratia a sestry! Bezpečnostné opatrenia, spojené s ochranou pred šírením Corona vírusu nám znemožňujú stretnúť sa v najbližšiu nedeľu na službách Božích. To ale neznamená, že by slovo Božie nemalo znieť. Práve naopak. Čas navštívenia je pre cirkev a kresťanov vždy výzvou k ešte intenzívnejšiemu vnáraniu sa do Božieho slova a k ešte horlivejším modlitbám. Evanjelická cirkev už v dávnej histórii poznala prax domácich pobožností a pre evanjelikov bolo samozrejmé zhromažďovať sa pri Božom slove doma.

Keďže naša cirkev aj dnes pozná túto prax a máme aj poriadok domácich pobožností – vypracovaný Bohoslužobným výborom v roku 2011, prinášame Vám ako pomôcku domácu pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu. Pomôže Vám vykonať krátku domácu pobožnosť doma, spoločne s Vašimi blízkymi, alebo bratmi a sestrami vo viere. Prípravku Vám pripravíme aj k budúcej nedeli a budeme ich pripravovať dovtedy, kým bude trvať zákaz stretávania sa na službách Božích.

Aj keď vonku zúri nebezpečná choroba, my zotrvajme pevní vo viere a na modlitbe s našim Pánom, prosiac Ho o Jeho prítomnosť, pomoc a požehnanie i pre súčasnú situáciu.

Domáca pobožnosť na 3. pôstnu nedeľu.pdf

Zrušenie všetkých spoločných aktivít

Milí priatelia, bratia a sestry,

v rámci zachovania prevencie rušíme DO ODVOLANIA všetky plánované a pravidelné aktivity:

SLUŽBY BOŽIE

× klub abstinentov × SB v nemocnici × pôstna večiereň × konfirmačná príprava × dorast × detský spevokol × SB v Dome tretieho veku × návštevy v Dome Rafael × Staršia mládež × manželské večery 

Podľa toho, ako sa bude stav vyvíjať vás informujeme o ďalšom postupe.

Dodržiavajte hygienu a ak to nie je nutné zdržiavajte sa kontaktu s neznámymi osobami. A ak je to možné, vyhýbajte sa preplneným prostrediam. Dopĺňajte si vitamíny a prechádzajte sa na čerstvom vzduchu v čo najodľahlejších miestach.

V dôležitých prípadoch nás nájdete na farskom úrade v rámci úradných hodín, ale radšej predtým zavolajte na čísla v kontaktoch.

Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: „Ak vy zostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ (Ján 8:31-32) Zostávajme v Božom slove viac v našich domácnostiach. Nech pre nás táto situácia nie je prekážkou k Bohu ale o to väčším pripútaním sa.

Ďakujeme za pochopenie a zároveň vás vyzývame k modlitbám za celú situáciu. Nech Boh mocne zasiahne a môžeme v našich stretávaniach ďalej pokračovať.

2% alebo 3% z dane

Občianske združenie Jozefa Juráša má za cieľ podnecovať, podporovať a vytvárať aktivity, ktoré budú prispievať k šíreniu a utvrdzovaniu kresťanských mravných princípov, humanity, kultúry a demokracie v spoločnosti so dôrazom na mladých ľudí v Petržalke.

Aj tento rok by sme radi poprosili o podporu cez mechanizmus darovania 2% z dane (dobrovoľníci s potvrdením môžu darovať až 3%). Na darovanie 2% budete potrebovať tlačivo “vyhlásenie o poukázaní podielu dane” a ak ho nedostanete od zamestnávateľa aj “potvrdenie o zaplatení dane“. V prípade otázok a problémov nás kontaktujte.

Novoročný koncert nádeje

Srdečne Vás pozývame na pravidelný ekumenický novoročný koncert nádeje, ktorý sa uskutoční 6. januára 2020 o 15:00 v kostole sv. Trojice v Petržalke.

Novoročný koncert nádeje

Služby Božie počas Vianoc

rozpis služieb Božích počas Vianoc 2019

Zber oblečenia a drogérie

Pre detský domov v Petržalke zbierame oblečenie a drogériu použiteľnú pre dievčatá od 4 rokov. Ak také máte a chceli by ste ho darovať, prineste to na farský úrad alebo nás kontaktujte.

Podpora pre Prešov

Zborové presbyterstvo rozhodlo, že ofera z nedele 22.12.2019 bude venovaná ľuďom postihnutým výbuchom na Mukačevskej ulici v Prešove.

Adventný bazár

V dňoch 8. a 15. decembra sa v zborovom dome po hlavných Službách Božích bude konať adventný bazár, na ktorom si môžete kúpiť rôzne po domácky vyrobené predmety pripomínajúce príchod nášho spasiteľa na tento svet.

Preregistrácia členov CZ

Z dôvodu viacerých zákonných a iných zmien sme pristúpili k aktualizácii údajov o členoch cirkevného zboru Bratislava Petržalka. Ak ste tak ešte neurobili, vyplňte nový evidenčný list po Službách Božích alebo nás kontaktujte a spolu zabezpečíme, aby preregistrácia prebehla bez problémov. Prosíme všetkých členov, aby tak urobili do konca roka 2019.

Jesenný bazár oblečenia

V dňoch 17. a 24. novembra Vás pozývame na jesenný bazár oblečenia. Za symbolickú cenu si tu môžete po hlavných Službách Božích vybrať oblečenie pre seba alebo svoje deti. Srdečne pozývame.

Page 1 of 3123»