Articles Written By: Jakub Sofranko

Zamyslenia pre tichý týždeň

Milí bratia a sestry!

Tento pôstny a už aj veľkonočný čas je pre náš ťažký najmä preto, že sa nemôžeme stretávať tak, ako máme vo zvyku, v spoločenstve s bratmi a sestrami v našom kostole pri Božom slove. Preto som sa rozhodla pripraviť pre Vás sériu zamyslení na celý týždeň. V dokumente na stiahnutie nájdete tiež vybrané piesne a modlitby. Prajem Vám hojné zdravie a Božiu prítomnosť na každom kroku!
Pán s Vami

S pozdravom, Vaša sestra kaplánka

Kázeň 15.3.2020

Spravodajca 15.3.2020

Kázeň 14.7.2019

Kázeň

Kázeň 5.5.2019 (Konfirmácia)

Kázeň 31.3.2019

Kázeň 17.3.2019

Kázeň 10.3.2019

Kázeň 10.2.2019

Page 1 of 512345»